Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: FUNDACJA IM. JANUSZA KORCZAKA W MARWICACH 
Ulica, nr lokalu: MARWICE 55 
Miejscowość: BACZYNA 
Kod pocztowy: 66-432 
Województwo: lubuskie 
Powiat: gorzowski 
Gmina: LUBISZYN 
Tel./Fax: 957314259 KOM 692790044 
Strona www:  
E-mail: borowczakfundacja@interia.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: ANDRZEJ BOROWCZAK PREZES 
Typ organizacji: - fundacja
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności: CAŁY KRAJ 
Merytoryczny zakres działalności: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, Pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,Pomoc rodzinom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka i rodzinom zastępczym , Pomoc wychowankom rodzin zastępczych i placówek rodzinnych którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu,Tworzenie mieszkań chronionych dla wychowanków, Pomoc w organizacji wypoczynku i rekreacji dla rodzinnych form opieki zastępczej. 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 2010 
Numer KRS: 0000349212 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.