Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Alternatywa 
Ulica, nr lokalu: Fabryczna 5 
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą 
Kod pocztowy: 66-470 
Województwo: lubuskie 
Powiat: gorzowski 
Gmina: Kostrzyn nad Odrą 
Tel./Fax: 609340517, 957522311 
Strona www:  
E-mail: fundacja.alternatywa@wp.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Julita Szkudlarek 
Typ organizacji: - fundacja
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: tak 
Zakres terytorialny działalności: obszar Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą 
Merytoryczny zakres działalności: 1.Przeciwdziałanie szeroko rozumianym uzależnieniom, w szczególności uzależnieniom od srodków psychoaktywnych i alkoholu.
2.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
3.Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
4. Działalność w dziedzinie ochrony praw człowieka, obywatela, równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.
5.Działalność charytatywna.
6.Ochrona i promocja zdrowia, w tym psychicznego.
7.Edukacja i doradztwo, ze szcególnym uwzględnieniem edukacji dotyczącej problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.
7.Pomoc rodzinom ,w których występuje problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i alkoholu.
9.Promowanie zdrwoego trybu życia wśród młodzieży prze wzmacnianie postaw abstynenckich, zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz zachowaniom patologicznym 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 2009 
Numer KRS: 080376579 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.