Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Instytucja rządowa/samorządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Dom Pomocy Społecznej (Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Poznańskiej) 
Ulica, nr lokalu: pl. Św. Jana 1 
Miejscowość: Wschowa 
Kod pocztowy: 67-400 
Województwo: lubuskie 
Powiat: wschowski 
Gmina: Wschowa 
Tel./Fax: 65/540 22 27, 65/540 22 88 
Strona www:  
E-mail:  

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji:  
Typ organizacji: - podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościałów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działąlności pozytku publicznego (art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolotariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873])
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności:  
Merytoryczny zakres działalności:  
Rok powstania/rejestracji w KRS:  
Numer KRS:  
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.