Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Stowarzyszenie "Dorośli- Dzieciom" 
Ulica, nr lokalu: Czereśniowa 2 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod pocztowy: 66 400 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Gorzów Wielkopolski 
Gmina: Gorzów Wlkp. 
Tel./Fax: 600422299 
Strona www: www. dorośli-dzieciom.pl 
E-mail: doroslidzieciom@free.ngo.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Urszula Onichowska - Prezes Stowarzyszenia 
Typ organizacji:
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności:  
Merytoryczny zakres działalności: Wspieranie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego dzieci i młodzieży,krzewienie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, szczególnie z grup defaworyzowanych społecznie, planowanie i organizowanie różnych form zajęć z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, uczących odpowiedzialności, asertywności, współdziałania, rozwijających poczucie własnej wartości, empatii, pewności siebie. 
Rok powstania/rejestracji w KRS:  
Numer KRS:  
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.