Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Instytucja rządowa/samorządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Dom Pomocy Społecznej 
Ulica, nr lokalu: 30 
Miejscowość: Szarcz 
Kod pocztowy: 66-330 
Województwo: lubuskie 
Powiat: międzyrzecki 
Gmina: Pszczew 
Tel./Fax: 095 749-10-09 
Strona www: dpsszarcz@o2.pl 
E-mail:  

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Zgromadzenie Sióstr Felicjanek 
Typ organizacji: - podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościałów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działąlności pozytku publicznego (art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolotariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873])
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności:  
Merytoryczny zakres działalności:  
Rok powstania/rejestracji w KRS:  
Numer KRS:  
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.