Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej"Civis Sum" 
Ulica, nr lokalu: Niepodległości 7a/3 
Miejscowość: Zielona Góra 
Kod pocztowy: 65-046 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Zielona Góra 
Gmina: Zielona Góra 
Tel./Fax: 068 454-82-47 
Strona www: www.civis-sum.org.pl 
E-mail: bpozg@interia.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Anna Kurp, Dorota Kołkowska, Rafał Jaworski 
Typ organizacji: - stowarzyszenie
- organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: TAK 
Zakres terytorialny działalności: WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 
Merytoryczny zakres działalności: Udzielanie porad i informacji obywatelskich.
Porady udzielane są w sprawach:
mieszkaniowych,
rodzinnych,
świadczeń socjalnych,
świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
zatrudnienia i bezrobocia.
Informacje udzielane są w sprawach:
imigracji/ repatriacji,
finansowych,
niepełnosprawności,
obywatela a instytucji,
pozbawienia wolności,
spadkowych,
konsumenckich,
stosunków międzyludzkich,
własności. 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 2004 
Numer KRS: 0000213546 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.