Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
Ulica, nr lokalu: Kościelna 61 
Miejscowość: Zielona Góra 
Kod pocztowy: 65-974 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Zielona Góra 
Gmina: Zielona Góra 
Tel./Fax: 068 415 20 01/068 411 02 97 
Strona www: www.caritas.zgora.pl 
E-mail: zielonagora@caritas.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji:  
Typ organizacji: - organizacja pożytku publicznego
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:  
Zakres terytorialny działalności: diecezja zielonogórsko-gorzowska 
Merytoryczny zakres działalności:  
Rok powstania/rejestracji w KRS: 1990 
Numer KRS: 0000226818 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.