Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Fundacja "Pomocna Dłoń" 
Ulica, nr lokalu: ul. Niepodległości 17 
Miejscowość: Kostrzyn nad Odrą 
Kod pocztowy: 66-470 
Województwo: lubuskie 
Powiat: gorzowski 
Gmina: Kostrzyn nad Odrą 
Tel./Fax: 095/752 3033 
Strona www:  
E-mail:  

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji:  
Typ organizacji: - organizacja pożytku publicznego
- fundacja
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: nie 
Zakres terytorialny działalności: miasto Kostrzyn nad Odra 
Merytoryczny zakres działalności: Podejmowanie różnorodnej działalności społecznie użytecznej polegającej na inicjatywach mających na celu pomoc osobom i rodzinom potrzebującym, w szczególności : ubogim, bezdomnym , bezrobotnym, niepełnosprawnym, matkom samotnym, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi. 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 1994 
Numer KRS: 24182 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.