Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "Krąg" 
Ulica, nr lokalu: Teatralna 26 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod pocztowy: 66-400 
Województwo: lubuskie 
Powiat: gorzowski 
Gmina: Gorzów Wlkp. 
Tel./Fax: 095/7204600 
Strona www: www.krag.org.pl 
E-mail: sekretariat@krag.org.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Prezes 
Typ organizacji: - stowarzyszenie
- organizacja pożytku publicznego
- organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Tak 
Zakres terytorialny działalności: Cały kraj 
Merytoryczny zakres działalności: Członkowie Stowarzyszenia świadczą pomoc na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
- organizację akcji społecznych,
- przeprowadzanie okolicznościowych festynów charytatywnych,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta,
- prowadzenie stołówki dla osób ubogich i bezdomnych,
- prowadzenie mieszkań chronionych,
- organizację konferencji z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.
W 2005 roku, chcąc zapewnić reintegrację społeczną i zawodową dla osób, które znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo, po nadaniu statusu przez Wojewodę Lubuskiego, Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa, utworzyło Centrum Integracji Społecznej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników, CIS w Gorzowie Wlkp. jest jednym z modelowych w Polsce i został nominowany do dobrych praktyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność "Kręgu" od początku odpowiada na pojawiające się problemy mieszkańców miasta i ma duży wpływ na realizację wspólnych interesów społeczności lokalnej. Wszystkie podejmowane zadania służą integracji ludzi i instytucji, jako priorytet zawsze stawiając dobro człowieka potrzebującego. 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 1999 
Numer KRS: 0000067726 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.