Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Oddział Zielona Góra 
Ulica, nr lokalu: Batorego 33/9 
Miejscowość: Zielona Góra 
Kod pocztowy: 65-735 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Zielona Góra 
Gmina: Zielona Góra 
Tel./Fax: 068/320 08 94 
Strona www: www.trr.zgora.pl 
E-mail: trrzgora@gmail.com 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Małgorzata Mejza - przewodnicząca 
Typ organizacji: - stowarzyszenie
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 1 stopień 
Zakres terytorialny działalności: województwo lubuskie oraz działalność na terenie kraju we współpracy z innymi oddziałami 
Merytoryczny zakres działalności: Towarzystwo Rozwoju Rodziny uznaje, że dostęp do wiedzy na temat seksualności i zdrowia reprodukcyjnego człowieka oraz dostęp do wysokiej jakości usług w tym zakresie są fundamentalnymi prawami każdego człowieka. Udziela pomocy osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej oraz innym marginalizowanym grupom społecznym w uzyskaniu warunków do równoprawnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz przeciwdziała wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. 
Rok powstania/rejestracji w KRS:  
Numer KRS: 0000009888 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.