Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego 
Ulica, nr lokalu: Bohaterów Westerplatte 27 
Miejscowość: Zielona Góra 
Kod pocztowy: 65-034 
Województwo: lubuskie 
Powiat: m. Zielona Góra 
Gmina: Zielona Góra 
Tel./Fax: 68/3253079, 68/3255268 
Strona www: lubuska.zhp.pl 
E-mail: www.biuro@lubuska.zhp.pl 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Leszek Kornosz - Komendant Chorągwi ZHP 
Typ organizacji: - stowarzyszenie
- organizacja pożytku publicznego
- organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami zrzeszonymi w drużynach ZHP - NIEPRZETARTY SZLAK 
Zakres terytorialny działalności: województwo lubuskie 
Merytoryczny zakres działalności: praca metodyką harcerską 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 2006 
Numer KRS: 0000282625 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
- organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.