Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa: Fundacja "Serce na Dłoni" 
Ulica, nr lokalu: Dowgielewiczowej 7 
Miejscowość: Gorzów Wlkp. 
Kod pocztowy: 66-400 
Województwo: lubuskie 
Powiat: gorzowski 
Gmina: Gorzów Wlkp. 
Tel./Fax: 661 220 642 
Strona www: www.opp.sercenadloni.tempra.org 
E-mail: kulik@zdrowko.net 

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji: Ewa Zdrowowicz-Kulik 
Typ organizacji: - organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
- fundacja
Dostępność dla osób niepełnosprawnych: tak 
Zakres terytorialny działalności: województwo lubuskie 
Merytoryczny zakres działalności: pomoc społeczna i ochrona zdrowia 
Rok powstania/rejestracji w KRS: 1992 
Numer KRS: 0000121283 
Typ działalności: - organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
- organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych

Wróć do spisu Aktualizuj dane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.