Polityka Społeczna Województwa Lubuskiego
Baza instytucji rządowych i samorządowych
oraz organizacji pozarządowych

Strona główna | Dodaj organizację/instytucję

Aktualizuj dane organizacji/instytucji

 Rodzaj podmiotu  Organizacja pozarządowa

 Dane teleadresowe 
Pełna nazwa*:
Ulica, nr lokalu*:
Miejscowość*:
Kod pocztowy*:
Powiat*:
Gmina*:
Tel./Fax:
Strona www:
E-mail:

 Dodatkowe informacje 
Przedstawiciel organizacji:
Typ organizacji: stowarzyszenie
organizacja pożytku publicznego
organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymania 1% podatku
fundacja
podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościałów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działąlności pozytku publicznego (art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolotariacie [Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873])
Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Zakres terytorialny działalności:
Merytoryczny zakres działalności:
Rok powstania/rejestracji w KRS:
Numer KRS:
Typ działalności: organizacja/instytucja działająca w zakresie pomocy społecznej
organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z przemocą w rodzinie
organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z narkomanią
organizacja/instytucja działająca na rzecz walki z alkoholizmem

Wróć do opisu * pola wymagane

© 2009 TYLDA sp. z o.o.